Laus störf
Landfraedilegaum-upplysingakerfum

Sérfræðingur í landfræðilegum upplýsingakerfum

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í landfræðilegum upplýsingakerfum. Um er að ræða fullt starf á þjónustu- og rannsóknasviði. Leitað er að einstaklingi sem getur tekið þátt í hættumats- og rannsóknarverkefnum í fjölbreyttu og spennandi starfsumhverfi sem kemur við ýmsa þætti starfsemi Veðurstofunnar, einkum þá sem snúa að náttúruvá.

Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða sérfræðivinnu innan landfræðilegra upplýsingakerfa, sér í lagi innan hættumatsverkefna. Í því felst meðal annars ráðgjöf og þátttaka í verkefnum er krefjast sérþekkingar á landupplýsingakerfum og landupplýsingum, almennri kortagerð, öflunar, úrvinnslu, viðhaldi, aðlögunar og framsetningar landfræðilegra gagna. Jafnframt felur starfið í sér þróun uppsetningu og viðhald á vefkortaþjónustum er birta landupplýsingar í vefsjám tengdum verkefnum stofnunarinnar þ.m.t. í yfirstandandi náttúruváratburðum. Jafnframt tekur viðkomandi aðili þátt í mótun verklags varðandi vistun, viðhalds og endurskoðun landupplýsinga eftir því sem við á.

Hæfniskröfur

  • Gerð er krafa um háskólamenntun á sviði náttúru- og/eða raunvísinda,

  • Meistaragráða á sviði náttúru- og/eða raunvísindum æskileg.

  • Farsæl reynsla í verkefnum tengdum landfræðilegum upplýsingakerfum

  • Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymum

  • Hæfni í mannlegum samskiptum

  • Greiningarhæfni og hæfni til að miðla upplýsingum

  • Skipulagshæfni og nákvæmni ásamt frumkvæði í starfi

  • Gott vald á töluðu og rituðu máli á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, samvinna og framsækni. Ráðningar hjá stofnuninni taka mið af þessum gildum.

Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Veðurstofa Íslands gegnir lykilhlutverki með því að stuðla að bættu öryggi almennings, eigna og innviða gagnvart öflum náttúrunnar jafnframt því að styðja sjálfbæra nýtingu hennar og samfélagslega hagkvæmni. Það gerir stofnunin með rauntímavöktun, öflun, varðveislu og úrvinnslu gagna og rannsókna, sem og miðlun upplýsinga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og hafi.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis-, orku og loftslagsráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa nú um 155 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 70 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Starfsemin fer fram á Þjónustu og rannsóknasviði og Athugana- og upplýsingatæknisviði auk Fjármála- og rekstrarsviði og Skrifstofu forstjóra. Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu okkar  vedur.is

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 24.06.2024

Nánari upplýsingar veitir

Ragnar Heiðar Þrastarson, rhth@vedur.is

Sími: 5226000

Borgar Ævar Axelsson, borgar@vedur.is

Sími: 5226000

Smelltu hér til að sækja um starf


Nýjar fréttir

Mesta sólarhringsúrkoma sem mælst hefur á landsvísu í júlímánuði mældist í Grundarfirði

Um liðna helgi, 13.-14. júlí, var mikið vatnsveður á Vesturlandi. Gul viðvörun var í gildi vegna úrkomu og vinds á Faxaflóa og í Breiðafirði, og var að sama skapi varað við vatnavöxtum og skriðuhættu.

Spár rættust og varð það svo að mikil úrkoma var á Snæfellsnesi og Barðaströnd um liðna helgi. Mesta ákefðin var á laugardeginum og aðfaranótt sunnudags. Í Grundarfirði mældist mesta úrkoman, þ.e. 227 mm af regni sem er mesta úrkoma sem mæld hefur verið á einum sólarhring í Grundarfirði og jafnframt mesta sólarhringsúrkoma sem mæld hefur verið í júlímánuði á landsvísu

Lesa meira

Kvikusöfnun undir Svartsengi nokkuð stöðug síðustu tvær vikur

Uppfært 16. júlí kl. 15:15

Kvikusöfnun undir Svartsengi hefur haldist nokkuð stöðug síðustu vikur. Líkanreikningar áætla að um 13 milljónir rúmmetrar af kviku hafi bæst við í kvikuhólfið undir Svartsengi frá því að kvika hljóp þaðan síðast í Sundhnúksgígaröðina og eldgosið 29. maí hófst. Ef gert er ráð fyrir því að á bilinu 13 til 19 milljónir rúmmetra af kviku þurfi að bætast við undir Svartsengi til að byggja upp nægan þrýsting til að koma af stað nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi, benda ný líkön benda til þess að mjög miklar líkur eru á því að það eigi sér stað á næstu þremur vikum

Lesa meira

Ragnar Stefánsson jarðsunginn í dag

Ragnar Stefánsson fæddist í Reykjavík þann 14. ágúst 1938. Hann lést á Landspítalanum þann 25. júní sl. á 86. aldursári. Alla starfsævi sína var meginverksvið Ragnars fólgið í vöktun á jarðskjálftum og eldgosum, sem og að rannsóknum sem höfðu það að markmiði að draga úr hættu af völdum þessara þátta. Á þessu sviði var hann í forystusveit á alþjóðlegum vettvangi.

Lesa meira

Tíðarfar í júní 2024

Júní var tiltölulega kaldur á landinu öllu, sérstaklega norðaustanlands. Nokkuð langvinnt norðanhret gekk yfir landið í byrjun mánaðar. Óvenjumikið snjóaði á norðanverðu landinu miðað við árstíma sem olli töluverðum vandræðum. Bændur lentu í tjóni, einhvað var um fugladauða og samgöngutruflanir voru á fjallvegum.


Lesa meira

Mikilvægt að halda áfram þróun á aðferðafræði við gerð hættumats vegna eldgosavár

Samkvæmt lögum annast Veðurstofan rauntímavöktun á náttúruvá og skal gefa út viðvaranir og spár um yfirvofandi hættu af völdum m.a. jarðskjálfta, eldgosa og jökulhlaupa. Veðurstofan hefur einnig það hlutverk að vera yfirvöldum til ráðgjafar varðandi forvarnir og viðbrögð við náttúruvá. Hluti af því er að meta reglulega og veita upplýsingar um hættu vegna eldfjallavár líkt og í atburðarrásinni á Reykjanesskaga síðustu ár.

Lesa meira
Aðrir tengdir vefirÞetta vefsvæði byggir á Eplica